Опис послуги

Код:
55-06
Назва:
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи
Строк надання:
1 днів
Платність послуги:
Інформаційна картка:

Необхідні документи

Особа подає:

 • Заповнена заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР
 • Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до ЄДР,крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник – юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою
 • Документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених Законом України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань"

У разі змін, пов’язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи, особа подає:

 • Документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг з торгового, судового реєстру тощо)

У разі внесення змін, що містяться в установчому документі, особа подає:

 • Установчий документ юридичної особи в новій редакції

У разі внесення змін, пов’язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа, особа подає:

 • Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта

У разі внесення змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, особа подає:

 • Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників(учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою

Для державної реєстрації переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту, подаються такі документи:

 • Заява про державну реєстрацію переходу з власного установчого документа на діяльність на підставі модельного статуту
 • Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту

Для державної реєстрації переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа подаються такі документи:

 • Заява про державну реєстрацію переходу з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа
 • Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі власного установчого документа та затвердження установчого документа
 • Установчий документ юридичної особи

Для державної реєстрації рішення про виділ юридичної особи подається:

 • Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників або відповідного органу юридичної особи про виділ юридичної особи

Справжність підписів на рішенні повинна бути нотаріально засвідчена (не поширюється на державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання, благодійну організацію)

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП