Опис послуги

Код:
25-04
Назва:
Реєстрація у банку даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, для направлення до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів
Строк надання:
3 днів
Платність послуги:
безкоштовно
Інформаційна картка:

Необхідні документи

Особа подає:

 • Заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють (встановленої форми)
 • Паспорт заявника (копія)
 • Свідоцтво про народження дитини (копія)
 • Документи, що підтверджують зміну прізвища дитини чи заявника (копія)
 • У разі подання заяви уповноваженою особою – документ, що посвідчує її повноваження (копія)
 • Документи, що підтверджують належність дитини до пільгової категорії (копії), а саме:

Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування додатково подаються:

 • Документи, що підтверджують статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (свідоцтво про смерть обох батьків, рішення органу опіки та піклування, рішення про надання дитині статусу, рішення про встановлення опіки та призначення опікуна, посвідчення опікуна, рішення суду про позбавлення батьківських прав, витяг з єдиного державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька)

Для дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов`язків та дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф додатково подається:

 • Документ, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії

Для дітей з малозабезпечених сімей, сім`ї яких відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям додатково подається:

 • Довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Для дітей з багатодітних сімей додатково подається:

 • Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, або, у разі його відсутності, лист структурного підрозділу, відповідального за видачу посвідчень, про встановлення статусу багатодітної сім’ї

Для дітей із сімей, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції до міста Кременчука додатково подається:

 • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана на дитину або одного з батьків (осіб, що їх заміняють), з зазначенням у ній відомостей про дитину

Для дітей, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо участь в антитерористичній операції та забезпечені її проведення додатково подаються:

 • Документи, що підтверджують статус батьків дитини, які загинули, постраждали або беруть безпосередньо участь в антитерористичній операції та забезпечені її проведення (посвідчення члена сім’ї загиблого, або довідка з військового частини, в якій зазначено, що особа брала участь в антитерористичній операції чи постраждала під час неї)

Для дітей, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій додатково подається:

 • Посвідчення учасника бойових дій, видане на одного з батьків

Для бездоглядних та безпритульних дітей додатково подається:

 • Документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (довідка з Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради)

Для дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи додатково подаються:

 • Посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (серія Д)
 • Медична довідка (форма 070/о)

Для дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах додатково подається:

 • Довідка з Кременчуцького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, в якій зазначено, що сім’я перебуває на обліку як та, що опинилась в складних життєвих обставинах

Для дітей-інвалідів за відсутності медичних протипоказань та здатних до самообслуговування додатково подається:

 • Документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії

Для обдарованих та талановитих дітей, учасників дитячих творчих колективів і спортивних команд додатково подаються:

 • Посвідчення, сертифікат, диплом, грамота або інший документ, що підтверджує відповідні досягнення переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади, міжнародного, обласного, всеукраїнського, міського, районного рівнів, отриманих за останні два роки
 • Довідка з дитячого творчого колективу або спортивної команди про участь дитини у діяльності та досягненнях команди/колективу в олімпіадах, конкурсах, фестивалях, змаганнях, спартакіадах, за підписом керівника закладу, до якого належить колектив або команда

Для відмінників навчання додатково подається:

 • Клопотання навчального закладу з табелями успішності учня/учениці, отриманих за останні два роки

Для лідерів дитячих громадських організацій додатково подається:

 • Клопотання керівного органу громадської організації

Для дітей, що перебувають на диспансерному обліку додатково подається:

 • Медична довідка встановленого зразка, яка підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку (ф 070/о)

Для дітей працівників бюджетної сфери додатково подається:

 • Довідка з місця роботи одного з батьків

Примітка: копії звіряються з оригіналами.

Бланки заяв

ОНЛАЙН ПОСЛУГА
Сервіс, що надає змогу значно швидше отримати послугу
ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП